Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Polecane

niedziela, 20 luty 2022 12:54

Jak napisać wniosek o spłatę ratalną zadłużenia?

kredyt gotówkowy kredyt gotówkowy pixabay

Polacy w trakcie trwania pandemii odczuli zmniejszenie dochodów, co przełożyło się na wzrost zadłużenia. Z jednej strony jesteśmy kuszeni atrakcyjnymi ofertami banków i firm pożyczkowych, a z drugiej niełatwa sytuacja zarówno na rynku pracy jak i wzrost cen, pchają nas w kierunku zaciągania pożyczek i kredytów.

I choć zrozumiałym jest korzystanie z finansowego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, czy nawet w wyniku potrzeb konsumpcyjnych, to jednak warto pamiętać, aby przed podjęciem zobowiązania dokonać analizy własnych możliwości finansowych. Jeśli tego nie zrobimy, ryzykujemy powstaniem problemu związanego z brakiem płynności finansowej. Co możemy zrobić w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie podołać spłacie długów?

Jakie mamy długi?

Jeśli mówimy o zadłużeniu, mamy na myśli nie tylko długi wynikające z zaczerpniętych kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, czy chwilówek. Na zadłużenie składają się bowiem wszelkie zobowiązania, jakie musimy spłacić i mogą to być leasingi, niedopłaty za czynsz, nieuregulowane faktury, czy niezapłacone alimenty. Jeśli zadłużenia nie są spłacane w terminie, grozi nam wpis do Krajowego Rejestru Długów, sądowe pozwy o spłatę należności, egzekucje komornicze i co najtrudniejsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak uniknąć konsekwencji?

Rozłożenie długu na raty

Aby uniknąć powyższych sytuacji, które w konsekwencji mogą utrudnić uzyskanie w przyszłości kredytu gotówkowego lub pożyczki, zakupu towaru na raty, leasingu na samochód, a nawet oferty abonamentowej u operatora, nie możemy zostawić spraw, by toczyły się bez naszej ingerencji. Warto zatem rozważyć wystąpienie do wierzyciela z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu wykażemy chęć pokojowego rozwiązania sprawy, ale także udokumentujemy swoją wolę spłaty zobowiązania. W drodze negocjacji obie strony mogą ustalić korzystniejsze warunki spłaty zadłużenia w formie rat, co oczywiście jest w interesie zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

W ten sposób wierzyciel uzyska gwarancję pozasądowego otrzymania zaległej płatności, a także zapewnienie, że pieniądze zostaną przez konsumenta zwrócone. Natomiast dłużnik poprzez wniosek o rozłożenie długu na raty uniknie postępowania windykacyjnego, ale również dalszych konsekwencji w tym np. egzekucji komorniczej. Jeśli dług zostanie całkowicie spłacony, konsument będzie mógł ubiegać się o usunięcie swoich danych z rejestru dłużników, co znacznie poprawi jego zdolność kredytową.

Jak napisać wniosek o spłatę ratalną zadłużenia?

W kwestii rozłożenia długu na raty możemy zgłosić się do wyspecjalizowanych w takich przypadkach firm windykacyjnych, które działając niezależnie wobec obu stron sporu. Jeśli chcemy zminimalizować koszty, wniosek taki możemy przygotować samodzielnie. Należy pamiętać o wpisaniu kluczowych informacji potrzebnych do wypełnienia tego dokumentu. Wniosek o ratalną spłatę zadłużenia musi zawierać następujące informacje:

 • Tytuł informujący o rodzaju wniosku, tzn. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.
 • Dane wnioskującego. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu i numer sprawy zadłużenia - o ile go znamy.
 • Dane adresata wniosku. Jeśli jest nią firma windykacyjna, należy podać jej nazwę, adres i miejscowość. Natomiast jeśli pismo kierowane jest bezpośrednio do dłużnika, to należy również, wpisać niezbędne informacje na jego temat.
 • Wniosek rozpoczynamy od zdania, w którym wyrażamy chęć rozłożenia istniejącego długu na raty. Należy podać dokładną kwotę zadłużenia, czas jego trwania i nazwę zobowiązania, z jakiego braku spłaty on wynika.
 • Kolejno należy przedstawić propozycję spłaty istniejącego długu. Dobrze gdy podamy dokładną ilość rat i sumę, jaka nie byłaby dla dłużnika obciążeniem, gwarantując tym samym sumienną spłatę zaległości.
 • Na końcu składamy podpis z datą i miejscowością, w której sporządzono wniosek.