Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Polecane

wtorek, 09 marzec 2021 15:06

Najskuteczniejsza metoda nauki angielskiego

angielski online angielski online pixabay

Na wstępie trzeba zastrzec: nie istnieje jeden sposób, który działa na wszystkich. Jesteśmy różnymi ludźmi, lubimy różne rzeczy, a więc i rozmaite techniki edukacyjne na nas działają.

Dobra metoda nauki to metoda skuteczna: niezależnie od tego, czy mamy na myśli coraz modniejszy angielski online, czy też zajęcia w trybie stacjonarnym. Temat niewątpliwie jest bardzo obszerny, a metodyka nauczania poświęca mu wiele miejsca, warto jednak przynajmniej pobieżnie zorientować się, jakie opcje mamy do wyboru.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa często kojarzona jest z tradycyjnym, szkolnym – w złym znaczeniu tego słowa! – sposobem uczenia. Przyswaja się w nim przede wszystkim gramatyczne regułki, zapamiętuje słowa i tłumaczy zdania. Przez specjalistów metoda ta uważana jest dziś za przestarzałą i niepraktyczną, gdyż nie potwierdziło się założenie, że koncentracja na gramatyce i bezmyślne wkuwanie słówek prowadzi do faktycznego wykształcenia się umiejętności komunikacyjnych.

Paradoksalnie jednak, mimo że eksperci mają świadomość nieprzystawania metody gramatyczno-tłumaczeniowej do realiów, wiele kursów nadal wpasowuje się w ten nurt. Bazują na listach wyrazów i rozwiązywaniu ćwiczeń z gramatyki.

Metoda komunikacyjna

Metoda komunikacyjna wykształciła się na bazie krytyki omówionego wyżej nauczania tradycyjnego. Umiejętnie przeniosła siłę nacisku z teorii na praktykę. W tej chwili w wielu nowoczesnych szkołach stosuje się takie właśnie podejście, a podręcznik wprowadzający nowy materiał to tylko punkt wyjścia do rozmowy między uczniami. Możliwość interakcji na linii: nauczyciel – uczestnicy kursu oraz pomiędzy uczniami nawzajem powoduje, że w większości przypadków ten sposób sprawdza się najlepiej.

Czy w wariancie, jakim jest angielski online, możliwe jest skuteczne zaadaptowanie tej techniki? Oczywiście, że tak, choć w dużej mierze kwestia ta uzależniona jest od technologii. Niektóre szkoły, jak na przykład specjalizująca się w kursach dla dorosłych szkoła noProblem, korzystają ze specjalnych platform e-learningowych, dzięki którym możliwy jest kontakt nie tylko z prowadzącym zajęcia, ale i z innymi uczestnikami. Co ciekawe, z badań wynika, że uczniowie lepiej przyswajają wiedzę od siebie nawzajem, w czasie praktycznych zajęć, niż bezpośrednio od nauczyciela. Oczywiście, nie zawsze jest to banalnie proste. Osobom nieśmiałym czy odczuwającym blokadę przed mówieniem zajmuje to nieco więcej czasu. Okazuje się jednak, że angielski online pozwala też przełamać się szybciej niż podczas klasycznych lekcji języka obcego.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia to inny sposób działania. Polega na zautomatyzowaniu procesu przyswajania języka obcego poprzez wpajanie uczącemu się całych zdań oraz fraz. Technika ma spowodować, by później, w rzeczywistej rozmowie, nie zastanawiać się nad regułami i zasadami, ale od razu sięgać po gotowe konstrukcje.

Czy ta metoda działa? Tak, można za jej pomocą osiągnąć bardzo dobre efekty. Wiele osób zauważa, że znika częsty problem, gdy wiadomo, co powiedzieć, ale brakuje słów. Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że najlepsze efekty osiągnąć można łącząc metodę bezpośrednią z komunikacyjną.

Angielski online czy stacjonarnie?

Z punktu widzenia metodyki i trzech wyżej wymienionych sposobów, wybór: angielski online czy stacjonarnie jest drugorzędny. Szkoły językowe i lektorów, korzystających z każdej powyższej metody, znaleźć można i w internecie, i poza nim. Podejmując decyzję, warto więc przeanalizować przede wszystkim program i sposób nauczania. Zadajmy sobie pytanie: czy nauczyć się chcemy regułek i ogólnych zasad, czy jednak praktycznego zastosowania języka obcego.